CE-markering

Ce Label is een VERPLICHT label, dat het onderscheidt van verschillende nationale normen en ISO 9001 bijvoorbeeld.

Alle steengroeven en zandbakken in de landen van de Europese gemeenschap worden getroffen door de CE-markering.

Het doel is de normen van al deze landen te harmoniseren en in heel Europa dezelfde kwaliteitscriteria te garanderen.

De CE-markering is officieel van kracht geworden op 01/06/2004. De S.Hsa.S. Ballastières Werny implementeerde het vanaf 01/01/2004.

De productie van aggregaten moet vanaf de ingangsdatum voldoen aan 7 productnormen (NF EN 12620, NF EN 13242 en NF EN 13043 voor ons) en 39 testnormen.

Dit heeft geresulteerd in de introductie van een Granulats Production Mastery Manual, de benoeming van een Granulats Production Master’s Officer, en de installatie van een identiteitskaart voor elk type aggregaten genaamd « Za Annex ». Werny Ballastières heeft gekozen voor het CE-markeringssysteem van 2, wat zich vertaalt in interne controles voor de 3 onderstaande normen (kopie van certificaten beschikbaar in het MARQUAGE CE-hoofdstuk).

– NF EN 12620 – Betonnen granulaten


– NF EN 13043 – Granulatten voor koolwaterstofmengsels en oppervlaktecoatings die worden gebruikt bij de aanleg van trottoirs, vliegvelden en andere verkeerszones.


– NF EN 13242 – Granulats voor materialen die zijn behandeld met hydraulische bindmiddelen en onbehandelde materialen die worden gebruikt voor civiele techniek en bestratingbouw.