Technische bladen voor het product

Preambule:

De product factsheets worden één keer per maand geproduceerd op een gemiddelde van de laatste 15 resultaten.

Onze materialen zijn ingedeeld volgens drie normen:

  • NF EN 12620: 2008 – Betonnen granulaten
  • NF IN 13043: 2003 – Korrels voor koolwaterstofmengsels en oppervlaktecoatings die worden gebruikt bij de aanleg van trottoirs, vliegvelden en andere verkeersgebieden
  • NF EN 13242: 2008 – Granulats voor materialen die zijn behandeld met hydraulische bindmiddelen en onbehandelde materialen die worden gebruikt voor engineering en bestratingbouw.

De aangemelde instantie Hochschule Konstanz (ZOP notified body nr. 1429) heeft een certificaat van overeenstemming met de productiecontrole nr.

Lijst van de ingediende producten: