Milieu

Onze milieuaanpak

Sinds 2006 houdt onze site zich aan het handvest van het Environmental Charter of Career Industries of UNICEM (UNICEM betrokken bedrijven) dat een vrijwillige en actieve voortgangsaanpak is. Dit charter combineert:

  • Inzet voor milieucompliancemaatregelen gevalideerd door regelmatige audits
  • Dialoog met externe belanghebbenden: lokale overheden, omwonenden, milieuorganisaties. 

Deze uiterst rigoureuze opslagplaats, en de geest van overleg die het ondersteunt, is ongekend in de Franse en Europese industriële wereld.


Deze vrijwillige aanpak is gebaseerd op een repository om onze site te evalueren op 16 thema’s die de kwesties van ons beroep behandelen:

  • Industriële effecten (stof, lawaai, water, energie)
  • Overleg met de spelers van het grondgebied
  • Bewustmaking onder personeel en onderaannemers
  • Landschapsimpact (inbrengen in het landschap en herontwikkeling van de locaties)
  • Biodiversiteit
  • Vervoer
  • Beveiliging van derden

Onze site wordt daarom in deze actieve aanpak geëvalueerd door consultant auditors en elke 3 jaar geëvalueerd door onafhankelijke ontwerpbureaus.

In Mai 2021, aan het einde van de evaluatie, werd de site op het niveau van de « Voorbeeldigheid » gepositioneerd op het pad van de vooruitgang, waaronder vier fasen (Engagement, Progress, Maturity, Exemplarity).

– Verslag door TV2COM – Een toevluchtsoord vor fauna and flora –